Personalfragebogen / Dane osobowe


  Ihre Wünsche an die Stelle / Zyczenia dotyczace miejsca pracy

  Ja/takNein/nie

  Frau/kobietaMann/mȩżczyzna

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ihre Pflegeerfahrung / Panstwa doswiadczenie w opiece

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Zu Ihrer Person / Dotyczace panstwa

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie

  Ja/takNein/nie