Personalfragebogen / Dane osobowe


  Ihre Wünsche an die Stelle / Zyczenia dotyczace miejsca pracy


  Ja/takNein/nie
  Frau/kobietaMann/mȩżczyzna
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie

  Ihre Pflegeerfahrung / Panstwa doswiadczenie w opiece


  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie


  Zu Ihrer Person / Dotyczace panstwa


  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie
  Ja/takNein/nie